Naturen är vår inspirationskälla

Kan det bli mer vilosamt, energiskapande och stimulerande än att komma ut i naturen en stund? Sjöar, hav, skogar, ängar, berg och dalar! Allt är så fantastiskt!

Vi vill i alla lägen försöka hjälpa dig att fatta ett miljö-klokt beslut. Kan vi påverka dig att fatta ett beslut som gör att naturen påverkas minimalt - då slår hjärtat några glädjeslag! Tveka aldrig att fråga oss - vi vill lära oss mer och tar gärna reda på det vi inte kan.

Samarbeten som pekar i rätt riktning går alltid före.

Här är vår strävan:
Tänka miljövänligt i den egna verksamheten och alltid sträva efter att påverka miljön minimalt.
Inspirera till miljökloka beslut hos våra kunder.
Lära oss mer om hur vi kan vara mer miljövänliga och sprida denna kunskap.


Kaleido Reklambyrå AB, Lyddevägen 17C, 511 58 Kinna

info@kaleidoreklam.se, 0705 46 38 61